Thông Tin - Nhật Bản Du Học Thông tin du học
        
Hệ thống giáo dục tại Nhật Bản
2014/11/26 10:44 GMT+7
   Hệ thống giáo dục tại Nhật Bản nhìn chung cũng tương tự như ở Việt Nam ta.
   Giáo dục phổ thông của Nhật Bản bao gồm: 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông. Công dân Nhật Bản có nghĩa vụ giáo dục bắt buộc là hết bậc trung học cơ sở.
   Học sinh muốn du học tại Nhật Bản phải hoàn thành 12 năm học ở nước của mình. 
   Các trường du học sinh có khả năng vào học bao gồm 5 loại: Trường kỹ thuật chuyên nghiệp, Trường dạy nghề, Cao đẳng, Đại học và Cao học. Các trường này được phân chia thuộc quốc lập, công lập và tư lập một cách rõ ràng.


Abd allah Foteih © Royalty-Free/Corbis / CC BY

   Học vị ở Nhật Bản cũng giống học vị đạt được ở các nước khác. Ở mỗi học vị có quy định về số học trình hay giờ hướng dẫn mà sinh viên phải đạt chỉ tiêu khác nhau. 

Học vị
Số năm học
             Số học trình /           giờ học tối thiểu
Ghi chú
Cử nhân Đại học

4

124 học trình 

Đồng áp dụng cho sinh viên ngành y hệ 4 năm


6

Y / nha khoa: 188 học trình 
 
Dược: 186 học trình 
 
Thú y: 182 học trình 
 
Thạc sĩ
2
30 học trình 
 

Tiến sĩ
5

30 học trình 
Chương trình học 3 năm đối với người đã có học vị thạc sĩ
3
Cử nhân đại học ngắn hạn
2
62 học trình 

Tuỳ trường
3
93 học trình 

Cử nhân cao đẳng

2
62 học trình 

Tuỳ trường

3
93 học trình
5
167 học trình 
Sinh viên ngành công nghệ
Chuyên gia
2
1.700 giờ hướng dẫn 
Đối tượng học tại các trường dạy nghề, kỹ thuật chuyên nghiệp

   Du học sinh có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh, tuy nhiên có rất ít các chương trình ngắn hạn và các khóa học đặc biệt dành cho trường hợp này. 
Theo JASSO
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN
86,148 từ, cụm từ
Từ tìm kiếm Thời gian
imlang 05:12
Bã¡ÂºÂ£ng chã¡Â»Â¯ 05:12
kientap 05:12
thuong ta 05:12
mã£Â¬nh quã£Âªn 05:12
見極め 05:12
囲いを作る 05:12
国家の 05:12
trã£â€ ã‚°ngbinh 05:12
quãªhÆ°Æ¡ng 05:12
Lá»›i 05:12
uc hiep 05:12
cungchã£Âºctã£Â¢nxuã£Â¢n 05:12
nã¡ÂºÂ¿p tã¡Â»Â­ 05:12
ã§â€”…ã¤ÂºÂº 05:12
Coc 05:12
Ham tong 05:12
Nam Kỳ 05:12
生物処理 05:12
Banh mi 05:12
ã¥'•㥠05:12
cã´ngcá»­ 05:12
triệt tiêu 05:12
投资 05:12
ã¦â€Â¹ã¨Â¨â€š 05:12
a là nguoi 05:11
co suc 05:11
会社を設立する 05:11
Vet chan 05:11
気配があった 05:11
lựa phải 05:11
oozappa 05:11
chã¨o bã¡nh 05:11
dã¡Â»Â¡ 05:11
nho thuong 05:11
ã¦Å¾Å¡ã¦â€¢Â° 05:11
Bià lá 05:11
đái dầm 05:11
å —è³žã ™ã‚‹ 05:11
nhÆ°á»ila 05:11
noi thanh 05:11
thần dân 05:11
~の中で 05:11
恥づかしい 05:11
バッグ 05:11
~に対して 05:11
rã©o rắt 05:10
hiã¡Â»urã£Âµ 05:10
dan ba 05:10
Phat luc 05:10
TIÊU ĐIỂM
Stress check - chế độ bảo vệ quyền lợi người lao động
2015/12/01 17:26
   Stress check là phương pháp đơn giản kiểm tra tình trạng stress bằng cách tổng hợp và phân tích kết quả của những câu hỏi trắc nghiệm ...
Chế độ quản lý mới thông qua "My Number"
2015/05/05 17:30
   "My Number" – 個人番号 (số cá nhân) là một dãy gồm 12 chữ số mà Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho mỗi công dân cũng như những người nước n...
Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xe đạp
2015/04/23 15:20
   Những vụ tai nạn xe đạp có mức bồi thường cao liên tiếp xảy ra gần đây đã trở thành một vấn đề được quan tâm tại Nhật. Để hạn chế và n...
Chi phí du học
2014/12/30 17:53
   Tổng chi phí du học tại Nhật Bản ước tính vào khoảng 2.000.000JPY (khoảng 360.000.000VNĐ) cho mỗi năm học.   Số tiền bạ...
Những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật Bản
2014/12/05 16:31
   Dưới đây là danh sách những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật mà bạn nên ghi nhớ để có thể mau chóng gọi điện khi cần sự giúp đỡ. Khi xả...
Copyright ©2019 Bản quyền thuộc về Thông Tin Nhật Bản - TTNB
webiste: http://www.thongtin-nhatban.com
Lên đầu trang