Thông Tin - Nhật Bản Du Học Thông tin du học
        
Số du học sinh tại trường Nhật ngữ tính đến tháng 7/2014
2015/03/26 11:52 GMT+7
   Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục Nhật Bản vừa công bố kết quả thống kê tại thời điểm 1.7.2014 về số lượng du học sinh tại các trường Nhật ngữ, cũng như tình hình theo học tại các trường Đại học - cao đẳng... của các du học sinh sau khi tốt nghiệp.

   Tổng số sinh viên tại các trường Nhật ngữ năm 2014:

 
   Bảng thống kê số lượng du học sinh tại các trường Nhật ngữ của từng quốc gia qua các năm:
 
   Biểu đồ diễn tả sự thay đổi số lượng du học sinh tại các trường Nhật ngữ qua các năm:
 

   Thống kê số lượng sinh viên theo học tại các trường qua các năm:
 

   Sau khi tốt nghiệp các trường Nhật ngữ, số lượng sinh viên tiếp tục theo học tại Nhật của từng quốc gia năm 2014 như sau:


Ghi chú: khảo sát thống kê được thực hiện với sự hợp tác của 87,5% trên tổng số các cơ sở đào tạo tiếng Nhật.
Theo Association for the Promotion of Japanese Language Education
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN
86,174 từ, cụm từ
Từ tìm kiếm Thời gian
せんち 11:53
nghiêng ngả 11:53
nọc 11:53
viễn phương 11:53
sáng bạch 11:53
hội chùa 11:53
bổ chính 11:52
lam can 11:52
bac truc 11:52
自信を持つ 11:52
mã…©igiã£Â¹i 11:52
i tờ 11:52
筆を下ろす 11:52
huyenthien 11:51
vịt thìa 11:51
Doquanh 11:51
danh tã¡Â»Â© 11:51
sã¡Â»Â± trã„Æ’n 11:51
Khunghã¡Â»â€°mã£Â¡t 11:51
con đĩ 11:51
tái phát 11:50
Thoa 11:50
殺し合いをする 11:50
Ca com 11:49
xa cảng 11:49
vuatu 11:49
lủi thủi 11:49
dã¢nmiá»n 11:49
dã¡ÂºÂ¥uhuyã¡Â»Ân 11:49
phân phát 11:49
Bởi 11:49
tròng trành 11:49
no hoa 11:49
Mã¡y tinh 11:49
サロン 11:49
thành ủy 11:49
gấm 11:49
騒がしい 11:49
Bếp 11:49
Dau Dau 11:49
bênthành 11:49
おかゆ 11:48
ma dược 11:48
nước ngọt 11:48
nho ra 11:48
em re 11:48
buồncũng 11:48
1ã¥ÂÆ’ã¤Â¸â€¡ 11:48
Hồtiêu 11:48
tư bản 11:47
TIÊU ĐIỂM
Stress check - chế độ bảo vệ quyền lợi người lao động
2015/12/01 17:26
   Stress check là phương pháp đơn giản kiểm tra tình trạng stress bằng cách tổng hợp và phân tích kết quả của những câu hỏi trắc nghiệm ...
Chế độ quản lý mới thông qua "My Number"
2015/05/05 17:30
   "My Number" – 個人番号 (số cá nhân) là một dãy gồm 12 chữ số mà Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho mỗi công dân cũng như những người nước n...
Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xe đạp
2015/04/23 15:20
   Những vụ tai nạn xe đạp có mức bồi thường cao liên tiếp xảy ra gần đây đã trở thành một vấn đề được quan tâm tại Nhật. Để hạn chế và n...
Chi phí du học
2014/12/30 17:53
   Tổng chi phí du học tại Nhật Bản ước tính vào khoảng 2.000.000JPY (khoảng 360.000.000VNĐ) cho mỗi năm học.   Số tiền bạ...
Những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật Bản
2014/12/05 16:31
   Dưới đây là danh sách những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật mà bạn nên ghi nhớ để có thể mau chóng gọi điện khi cần sự giúp đỡ. Khi xả...
Copyright ©2019 Bản quyền thuộc về Thông Tin Nhật Bản - TTNB
webiste: http://www.thongtin-nhatban.com
Lên đầu trang