Thông Tin - Nhật Bản Du Học Thông tin du học
        
Số du học sinh tại trường Nhật ngữ tính đến tháng 7/2014
2015/03/26 11:52 GMT+7
   Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục Nhật Bản vừa công bố kết quả thống kê tại thời điểm 1.7.2014 về số lượng du học sinh tại các trường Nhật ngữ, cũng như tình hình theo học tại các trường Đại học - cao đẳng... của các du học sinh sau khi tốt nghiệp.

   Tổng số sinh viên tại các trường Nhật ngữ năm 2014:

 
   Bảng thống kê số lượng du học sinh tại các trường Nhật ngữ của từng quốc gia qua các năm:
 
   Biểu đồ diễn tả sự thay đổi số lượng du học sinh tại các trường Nhật ngữ qua các năm:
 

   Thống kê số lượng sinh viên theo học tại các trường qua các năm:
 

   Sau khi tốt nghiệp các trường Nhật ngữ, số lượng sinh viên tiếp tục theo học tại Nhật của từng quốc gia năm 2014 như sau:


Ghi chú: khảo sát thống kê được thực hiện với sự hợp tác của 87,5% trên tổng số các cơ sở đào tạo tiếng Nhật.
Theo Association for the Promotion of Japanese Language Education
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN
86,148 từ, cụm từ
Từ tìm kiếm Thời gian
Họpmặt 05:36
khac nhau 05:36
gạn hỏi 05:36
Bọng 05:36
giã£Â£ygiã¡Â»Â¥a 05:36
出口 05:36
CHã¡ÂºÂ¤P NHã¡ÂºÂ¬N 05:36
ã„‘ã¡Â»Âu giã£Â¡p 05:36
tôntrọng 05:36
㣠ã£â€šâ€šã£â€šÅ  05:36
盛りのついた 05:36
Lầntrướn 05:36
Buã£Â¡ã‚»ã¢â‚¬Å“ng 05:36
05:36
継承する 05:36
cÆ°á» i k 05:35
bã£Â¡ã‚»ã¢â€žÂ¢ 05:35
Nã£Â yngã†Â°ã¡Â»Âi 05:35
vãªuvao 05:35
㥠°ã¨Â±Â¡ 05:35
Lõm 05:35
ばらばらにする 05:35
ã„\\\'ã¡Â» lao 05:35
Cáp nach 05:35
vẫn on 05:35
Mã¡y bay 05:35
cấp tinh 05:35
hủy bỏ, xóa bỏ 05:35
Ma thoat 05:35
dang gay 05:35
周知の 05:35
Bên Kế 05:35
ã£ÂÅ ã£ÂÂ¨ã£Ââ€œ 05:35
Tri khănh 05:35
自立㠙る 05:35
hã inhi 05:35
Quoctang 05:35
ã¦Â¬Â¡ã¥Â®Ëœ 05:35
chặp 05:35
下男 05:35
qua mã£Â¬nh 05:35
viphan 05:35
Sao thã£Â¡ã‚ºã‚¿ 05:34
hã†Â°ã¡Â»â€ºng dã¡ÂºÂ« 05:34
人たち 05:34
Tinhdihuong 05:34
Chã†Â°n 05:34
tinh co 05:34
追悼式のための祭壇 05:34
片手 05:34
TIÊU ĐIỂM
Stress check - chế độ bảo vệ quyền lợi người lao động
2015/12/01 17:26
   Stress check là phương pháp đơn giản kiểm tra tình trạng stress bằng cách tổng hợp và phân tích kết quả của những câu hỏi trắc nghiệm ...
Chế độ quản lý mới thông qua "My Number"
2015/05/05 17:30
   "My Number" – 個人番号 (số cá nhân) là một dãy gồm 12 chữ số mà Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho mỗi công dân cũng như những người nước n...
Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xe đạp
2015/04/23 15:20
   Những vụ tai nạn xe đạp có mức bồi thường cao liên tiếp xảy ra gần đây đã trở thành một vấn đề được quan tâm tại Nhật. Để hạn chế và n...
Chi phí du học
2014/12/30 17:53
   Tổng chi phí du học tại Nhật Bản ước tính vào khoảng 2.000.000JPY (khoảng 360.000.000VNĐ) cho mỗi năm học.   Số tiền bạ...
Những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật Bản
2014/12/05 16:31
   Dưới đây là danh sách những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật mà bạn nên ghi nhớ để có thể mau chóng gọi điện khi cần sự giúp đỡ. Khi xả...
Copyright ©2019 Bản quyền thuộc về Thông Tin Nhật Bản - TTNB
webiste: http://www.thongtin-nhatban.com
Lên đầu trang